Poradnik

GDY OSOBA ZMARŁA W DOMU

 

W tej sytuacji należy bezzwłocznie wezwać lekarza, który stwierdzi zgon oraz przygotuje tak zwaną Kartę Zgonu. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym dzwoniąc pod numer całodobowy, który pojawi się po odbiór ciała Zmarłej Osoby i przewiezie je do chłodni.

 

Z dowodem osobistym i kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. Obecnie bezpłatnie wydawany jest tylko jeden egzemplarz, za każdy kolejny zapłacą Państwo 22 zł. Jeden Oryginał bezwzględnie potrzebny jest do ZUS-u, prosimy zatem pobrać minimum 1 dodatkowy Następnie należy udać się do zakładu pogrzebowego wraz z dokumentami: kartą zgonu, aktami zgonu, kserokopią dowodu osobistego osoby zajmującej się pogrzebem (ksero możemy wykonać nieodpłatnie na miejscu) i zieloną kartą emeryta/rencisty (osoby zmarłej), lub jeżeli rodzina nie jest w stanie jej odnaleźć-ostatni odcinek emerytury lub renty.

Nasz zakład pogrzebowy może pomóc w dopełnieniu wszelkich formalności i organizacji pogrzebu, jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług.

GDY OSOBA ZMARŁA W SZPITALU LUB W DOMU OPIEKI

 

W takiej sytuacji pierwszą z rzeczy jaka musi nastąpić jest identyfikacja przez najbliższego krewnego. W przypadku niejasnej przyczyny śmierci może on wyrazić zgodę na sekcje. Po wydaniu dowodu osobistego i Karty zgonu zmarłej osoby należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akty Zgonu.

 

Następnie dopełniamy wszelkich formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

 

Kremacja, transport ciała oraz oprawa muzyczna uroczystości pogrzebowej to usługi które oferuje nasz zakład pogrzebowy. Zajmujemy się również ogólną organizacją pogrzebów.

 

GDY OSOBA ZMARŁA W INNYM MIEJSCU NIŻ POWYŻSZE

 

Jeśli przyczyną zgonu jest samobójstwo, wypadek lub morderstwo wezwane pogotowie powiadomi policję, która zawiadomi prokuraturę i ciało zmarłej osoby zostaje przewiezione do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji.

 

Po przeprowadzeniu sekcji dostaniemy od prokuratury zezwolenie na wydanie ciała zmarłego.

 

Dokument jest wymagany, aby zakład medyczny mógł wydać ciało zmarłego.

 

W tym przypadku Kartę Zgonu otrzymamy od Zakładu Medycyny Sądowej.

 

Z dowodem osobistym oraz kartą zmarłej osoby udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Na tej podstawie zostaną wydane Akty Zgonu. Z dokumentami udajemy się do zakładu pogrzebowego.

 

Jeżeli coś z opisanych czynności jest dla Państwa niejasne proszę kontaktować się z naszym zakładem pogrzebowym pod podany poniżej całodobowy numer 603 687 686